30 september 2021

Voorwoord Peter Verkoulen

Beste lezer,

Na de lancering van de Nederlandse Gaia-X hub op 29 juni mocht ik aan de slag als kwartiermaker om de hub verder vorm te gaan geven vanuit TNO, met ondersteuning van ECP en vooral natuurlijk met alle belangstellende bedrijven, publieke organisaties, kennisinstellingen en coalities. In de afgelopen twee maanden heb ik heel veel kennis tot me genomen en met vele mensen gesproken. Op basis daarvan zullen we de komende weken het plan voor de Nederlandse hub voor de toekomst verder vormgeven. En uiteraard zorgen dat we de eerste resultaten gaan neerzetten in de rest van dit jaar. Dat past ook goed bij de Nederlandse mentaliteit en de insteek voor de Nederlandse hub: niet alleen praten en verbinden maar vooral ook dingen realiseren, met elkaar.

In Nederland hebben we een rijk landschap aan coalities en samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor Gaia-X. Samenwerken zit ons wel in het bloed. De komende tijd wordt de uitdaging om al deze initiatieven (en de achterliggende bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties) aan te haken en op een logische manier samen te laten werken. Zoveel mogelijk samen oppakken en zo synergie-effecten realiseren. Convergeren in plaats van divergeren. Ook internationaal is die noodzaak er. Mooi om te zien daarom dat vier belangrijke initiatieven die zich (mede) bezig houden me data delen de handen ineen slaan: Gaia-X, de International Data Spaces Association (IDSA), de Big Data Value Association (BDVA) en FIWARE gaan intensief samenwerken (lees hier het artikel).

Meer goed nieuws van het Nederlandse front trouwens: we hebben deze week gehoord dat 4 zogenaamde IPCEI-CIS voorstellen door zijn naar de zogenaamde matchmaking ronde begin oktober. IPCEI staat voor “Important Project of Common European Interest” en IPCEI-CIS voor Cloud Infrastructuur en Services. Hiermee komen financiële middelen beschikbaar om de ontwikkeling van Gaia-X ook in Nederland een stimulans te geven. Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Natuurlijk moet de hub ook zorgen dat iedereen bekend raakt met Gaia-X. We organiseren in Nederland een event gericht op de maakindustrie en zullen ook bijdragen aan de internationale Gaia-X summit in november. En er zit nog meer in de pipeline! Houd onze website en deze nieuwsbrief in de gaten zou ik zeggen.

En ondertussen: als je bij wilt dragen aan Gaia-X om te komen tot een open, transparant en veilig digitaal ecosysteem waar data en services beschikbaar gemaakt en gedeeld kunnen worden in een vertrouwde omgeving waarin digitale soevereiniteit voorop staat, neem dan contact met ons op!

Peter Verkoulen
Programma manager Gaia-X Hub NL
Peter.Verkoulen{@}tno.nl

Share on

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meer nieuws

30 september 2021

Beste lezer, Na de lancering van de Nederlandse Gaia-X hub op 29 juni mocht ik aan de slag als kwartiermaker om de hub verder vorm te gaan geven vanuit (…)

8 november 2021

Op maandag 29 november vindt het Community Event van Gaia-X Hub Nederland plaats. Dit event is online bij te wonen. Van 14.00 – 16.00 uur wordt u volledig bijgepraat over recente ontwikkelingen, lopende usecases (…)

22 november 2021

Op donderdag 25 november organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar ICT en Cyberbeveiliging. Het evenement vindt online van 10.00 tot 11.30 uur plaats. Wilt u meer informatie (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.