FAQ

Gaia-X is een Europees initiatief om een federatieve data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen. Dat wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van specificaties, compliancy labels en open-source software componenten voor zowel het data-ecosysteem als de onderliggende cloudinfrastructuur. Op basis van Europese waarden als datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie.

 

Er zijn drie redenen waarom we Gaia-X nodig hebben:

1. Beschikbaarheid van gegevens: We hebben een betrouwbare, veilige en transparante data-infrastructuur nodig om data uit te wisselen en te verwerken. Zo kunnen we gebruik maken van de schaalvoordelen die worden gecreëerd door de beschikbaarheid van grote datasets in Nederland, Europa en daarbuiten.

2. Innovatie: We hebben een digitaal ecosysteem nodig dat het mogelijk maakt innovatieve producten te ontwikkelen en Europese bedrijven en bedrijfsmodellen helpt op te schalen en wereldwijd concurrerend te zijn. Gaia-X vormt hiervoor de basis.

3. Datasoevereiniteit: Het bestaande cloud aanbod wordt momenteel gedomineerd door niet-Europese aanbieders. Ze zijn in staat om hun infrastructuur snel op te schalen en hebben aanzienlijke marktmacht en grote hoeveelheden kapitaal. Tegelijkertijd zien we wereldwijd toenemende internationale spanningen en handelsconflicten. Europa moet ervoor zorgen dat het digitale soevereiniteit permanent kan vestigen en behouden.

De Gaia-X Association verbindt vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap uit Europa en de rest van de wereld. Zij creëren samen de volgende generatie vertrouwde data-infrastructuren.  Aanbieders van technologie, gebruikers van technologie, grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf maken in werkgroepen afspraken en stellen vast hoe zij controle houden over data, wie er toegang toe heeft, waar het wordt opgeslagen, door wie het wordt beheerd. 

Gaia-X is geen marktpartij en biedt geen commerciële diensten en producten aan. Gaia-X ontwikkelt niet zelf nieuwe data- en clouddiensten en is dus ook niet een nieuwe hyperscaler.

 

Om een federatieve data- en cloudinfrastructuur mogelijk te maken, ontwikkelt GXFS open-source softwarecomponenten gericht op identiteit & vertrouwen, compliance services voor soevereine data-uitwisseling en een federatieve catalogus waarin zelfbeschrijvingen van de deelnemende organisaties en hun diensten zijn opgenomen. Deze open-source softwarecomponenten zijn beschikbaar voor iedereen en kunnen direct worden ingezet of als inspiratie dienen voor eigen ontwikkelingen. 

Gaia-X is gebaseerd op Europese waarden zoals transparantie, vertrouwen en soevereiniteit. Om het voor eindgebruikers eenvoudiger te maken diensten en producten te selecteren die voldoen aan die waarden, heeft Gaia-X het Gaia-X Labeling en Trust framework ontwikkeld. Dit framework definieert drie levels van compliance criteria, waarbij level 3 het hoogst haalbare is.

Label Level 1
Data- bescherming, transparantie, veiligheid, portabiliteit en flexibiliteit zijn bij dit label in lijn met de vereisten zoals gedefinieerd in het Gaia-X Policy Rules Document en de minimale technische vereisten zoals vermeld in het Gaia-X architectuur document. Met betrekking tot cybersecurity voldoen diensten en producten die dit label hebben aan de minimale vereisten van het basic level van ENISA’s European Cybersecurity Scheme.

Label Level 2
Producten en diensten met een Label Level 2 voldoen naast de minimale vereisten van Label Level 1 aan hogere eisen op het gebied van veiligheid en transparantie over de toepassing van wet- en regelgeving en potentiële afhankelijkheden. Een Europese service locatie dient beschikbaar te zijn voor de afnemer. Met betrekking tot cybersecurity dienen diensten en producten die dit label hebben minimaal te voldoen aan de vereisten van het substantial level van ENISA’s European Cybersecurity Scheme.

Label Level 3
Dit label staat voor de hoogste standaarden op het gebied van data bescherming, beveiliging, transparantie, portabiliteit en flexibiliteit en voor Europese controle. Dat betekent dat, boven op de verplichte Europese service locatie in Level 2, het product of de dienst met dit label het principe van immuniteit heeft voor niet-Europese spelers.  Met betrekking tot cybersecurity voldoet een product of dienst met dit label aan het high level van ENISA’s European Cybersecurity Scheme.

De Nederlandse Gaia-X hub is de spil tussen Nederlandse ontwikkelingen en het Europese Gaia-X. De hub initieert en inventariseert use-cases en brengt bestaande en nieuwe data-initiatieven samen. Het is de plek waar u kunt verbinden en kennis uitwisselen met andere organisaties binnen en buiten uw eigen sector. Met de verschillende nationale hubs brengen we zo lokale initiatieven samen in het Europese Gaia-X om een federatieve Europese data- en cloud-infrastructuur te realiseren.

Om deel te nemen aan de Gaia-X hub NL stuurt u een mail naar hub@gaia-x.nl. U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en we nodigen u uit voor de Gaia-X hub NL bijeenkomsten. Zo leggen wij samen de verbinding met elkaar in het Nederlandse ecosysteem, behartigen de Nederlandse belangen in het Europese ecosysteem en dragen we bij aan de ontwikkeling van eigen use-cases op het gebied van vertrouwde data-infrastructuren in de lijn van Gaia-X. 

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie