15 juli 2022

Doe mee! Werkgroepen “digitale soevereiniteit”

Claire Stolwijk (TNO) ging op 20 juni jl. tijdens een ECP-deelnemersbijeenkomst in op het onlangs uitgebrachte paper ‘Bridging the Dutch and European Digital Sovereignty gap’. Om de ontwikkelingen in Nederland rond digitale soevereiniteit te versnellen, zijn in navolging van deze sessie werkgroepen opgericht. U kunt zich via deze link inschrijven om deel te nemen aan een van deze werkgroepen en zo meedenken over, en mee bouwen aan, een soevereine digitale data- en cloudinfrastructuur. 

Ruim 92% van de Europese data wordt gehost op servers in de VS, slechts 4% in Europa. We zijn digitaal afhankelijk geworden van niet-Europese spelers. De pandemie, maar ook de huidige crisis met Rusland, heeft ons laten zien hoe cruciaal de digitale infrastructuur is. Het belang van Europese en Nederlandse digitale soevereiniteit is evident. Door het inzetten van Gaia-X Federation Services (GXFS) binnen het eigen data- en cloud-ecosysteem, worden interoperabiliteit en portabiliteit mogelijk gemaakt met behoud van data-soevereiniteit van de aangesloten organisaties. Het Smart Connected Supplier Network is hier een goed voorbeeld van (zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief).

Waar richten de drie opgerichte werkgroep zich op?

Werkgroep 1 ‘Aanbod soevereine datadeel-infrastructuren’
Via onder andere Gaia-X wordt er in Europa veel geïnvesteerd in open standaarden en open source implementaties voor het opzetten van (federatieve) cloud- en datadeeldiensten. Deze werkgroep is gericht op technologie-aanbieders en daaraan gerelateerde partijen. Met elkaar gaan we werken aan een marktaanbod van clouddiensten en dataconnectoren conform deze nieuwe Europese standaarden.

Werkgroep 2 ‘Business- en governance modellen voor soeverein datadelen’
Deze werkgroep richt zich op datadeelinitiatieven in verschillende sectoren, denk aan gezondheidszorg, energie, maakindustrie, logistiek, etc. Voor ieder initiatief is een governance en business model nodig om het succesvol op te starten en te laten groeien. In deze werkgroep willen we best practices delen en komen tot groeiscenario’s voor datadeelinitiatieven.

Werkgroep 3 ‘Regulering en beleid om digitale soevereiniteit te stimuleren’
Op het vlak van regulering en beleid is er zo veel tegelijk in ontwikkeling dat het voor veel mensen vaak niet duidelijk is hoe alle beleids-en reguleringsinitiatieven in Europa zich tot elkaar verhouden (AVG, Wet Data Governance, Wet Digitale Diensten (DSA), etc.). Deze werkgroep richt zich op:
• Duiding van (de impact van) bestaand beleid en regelgeving.
• Identificatie van problemen en lacunes in het huidige beleid en regelgeving.
• Verschaffen van inzichten in de impact van de huidige regulering op onder meer digitale diensten aan de hand van use-cases.

Share on

Meer nieuws

23 februari 2022

Op maandag 28 en dinsdag 29 maart, van 09.00 – 16.30 uur vindt alweer de derde hackathon plaats vanuit Gaia-X Europa. Deze hackathon zal zich met name richten op (…)

28 oktober 2021

Op donderdag 11 november 2021 vindt het ECP Jaarfestival 2021 hybride plaats: zowel op locatie Fokker Terminal in Den Haag als online. Het wordt een interactief programma van debatten, sessies, (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie