Gaia-X Hub
The Netherlands

Wat is Gaia-X?

Gaia-X is een Europees initiatief om een data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen dat Europese waarden als data-soevereiniteit borgt. Op deze manier krijgen gebruikers meer controle over hun data en kunnen waar wenselijk data op een veilige manier delen. Uiteindelijk moet Gaia-X richtlijnen en standaarden opleveren voor een door de industrie ontwikkelde gedistribueerde, federatieve data-infrastructuur.

Waarom meedoen?

Om de beloftes van Gaia-X waar te maken zijn nog veel innovaties in ICT nodig. Op internationaal niveau werkt Gaia-X aan de afspraken, standaarden en voorwaarden waarin innovatieve technologieën en processen voor governance bij elkaar worden gebracht.

Bij de aanbieders en andere marktpartijen moeten de afspraken vertaald worden naar concretere implementaties van standaarden en technologieën.

Met een nationale Gaia-X hub doen organisaties laagdrempelig mee in de Gaia-X activiteiten. Zo ook in Nederland. Door geïnformeerd te zijn, bij te dragen en uiteindelijk ook de vruchten te plukken van de kansen die met de ontwikkelingen rond Gaia-X geboden worden.

Vanuit de Nederlandse hub wordt kennis uitgewisseld en worden use cases opgezet. Zo wordt voor verschillende sectoren duidelijk hoe data slimmer kan worden ingezet en wat de mogelijkheden van een Europese cloudinfrastructuur en data-opslag zijn.

Een introductie

Wilt u weten waar Gaia-X zich zoal mee bezig houdt en wat dit voor u kan betekenen? Bekijk de introductievideo hieronder.

Voordelen van Gaia-X

Identity & trust

Gaia-X maakt Europese interoperabiliteit en beter vertrouwen mogelijk tussen verschillende aanbieders, gebruikers en andere stakeholders.

Federated catalogue

Gaia-X biedt mogelijkheid om samen te werken met gecertificeerde aanbieders in een transparant digitaal ecosysteem

Compliance

Gaia-X borgt compliance met Europese wet- en regelgeving.

Sovereign data exchange

Gaia-X maakt data-soevereiniteit binnen Europa mogelijk en biedt kansen voor nieuwe innovaties gebaseerd op Europese waarden.

Nederlands data ecosysteem

De Nederlandse Gaia-X hub brengt het Nederlandse ecosysteem samen.

Vanuit de hub wordt kennis uitgewisseld en worden use cases opgezet. Zo wordt voor verschillende sectoren duidelijk hoe data slimmer kan worden ingezet en wat de mogelijkheden van een Europese cloudinfrastructuur en data-opslag zijn.

Verschillende coalities actief op het gebied van digitalisering ondersteunen al doel en opzet van de Nederlandse Gaia-X Hub. Dit zijn de Data Sharing Coalition (DSC), Online Trust Coalition (OTC), Brainport Industry, de Dutch Data Center Association (DDA)Dutch Cloud Community (DCC)de Nederlands AI Coalitie (NL AIC)Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)Cloud Infrastructuur Coalitie en NEN.

De samenwerkende partijen in de Nederlandse Gaia-X Hub doen een oproep aan de verschillende industriepartijen, publieke organisaties en kennisinstellingen om zich aan te sluiten en samen te werken aan een toekomstige data-infrastructuur op basis van Europese waarden voor Nederland en proactief samen te werken met partijen elders in Europa. Door deel te nemen aan de Nederlandse Gaia-X hub geef je mede richting aan het toekomstige data-ecosysteem. Daarmee worden ecosystemen verder ontwikkeld en worden (inter)nationale initiatieven samengebracht.

Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven?

Er gebeurt veel rondom Gaia-X. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie