30 september 2022

Gaia-X belangrijk initiatief voor EZK voor verantwoorde benutting waarde data

Afgelopen 20 september jl. was het Prinsjesdag en zijn de begrotingen vanuit de ministeries gepubliceerd. Het ministerie van Economische zaken benoemt het belang van een goed functionerende digitale economie als een van de strategische doelen vanuit het kabinet. Hiervoor wordt ingezet op het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerende digitale economie. Een belangrijk onderdeel van dit doel is Digitale Innovatie en Vaardigheden, waarbij EZK aangeeft initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het benutten van de waarde van data op verantwoorde wijze op nationaal en Europees niveau.

“Bijvoorbeeld via de Data Sharing Coalition die zich inzet voor vrijwillige datadeling tussen bedrijven. Ook op Europees niveau zijn er verschillende initiatieven gericht op de ontwikkeling van de dataeconomie. De Data Governance Verordening (DGA) heeft bijvoorbeeld als doel om het vertrouwen in datadelen te versterken. De DGA is in 2022 aangenomen en treedt per september 2023 in werking. Gaia-X is een internationaal publiek-privaat initiatief, dat Europese cloud- en datadiensten wil verbinden en beter toegankelijk wil maken. EZK zorgt ervoor dat het Nederlands bedrijfsleven hierop goed kan aansluiten, onder meer door de Gaia-X hub die is ontwikkeld door TNO financieel te ondersteunen.”

Over de Gaia-X hub NL
De Nederlandse Gaia-X hub is de spil tussen Nederlandse ontwikkelingen en het Europese Gaia-X. De hub initieert en inventariseert use-cases en brengt bestaande en nieuwe data-initiatieven samen. Het is de plek waar u kunt verbinden en kennis uitwisselen met andere organisaties binnen en buiten uw eigen sector. Met de verschillende nationale hubs brengen we zo lokale initiatieven samen in het Europese Gaia-X om een federatieve Europese data- en cloud-infrastructuur te realiseren.

Share on

Meer nieuws

22 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar ICT en Cyberbeveiliging. Het evenement vindt online van 10.00 tot 11.30 uur plaats. Wat: webinar ICT (…)

23 februari 2022

Op maandag 28 en dinsdag 29 maart, van 09.00 – 16.30 uur vindt alweer de derde hackathon plaats vanuit Gaia-X Europa. Deze hackathon zal zich met name richten op (…)

2 maart 2022

Gaia-X hub Luxemburg Conference: EU’s Most Important Aspiration In A Generation – Challenges & Aspirations  Op donderdag 31 maart van 16.00-18.30 uur vindt online de Gaia-X Conference van de (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie