30 maart 2022

Gaia-X onderdeel digitaliseringbeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 8 maart j.l. stuurde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de Tweede Kamer een brief met de hoofdlijnen van de digitaliseringstrategie voor Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft dat bij digitale ontwikkeling de publieke waarden en het perspectief van gebruikers centraal dienen te staan. Vanuit de digitaliseringsstrategie wordt aangestuurd op digitale autonomie in Nederland en de EU “om de eigen publieke belangen te behartigen en ongewenste afhankelijkheden te voorkomen. De inzet is de open strategische autonomie te versterken in samenwerking met EU-partners en gelijkgestemde landen.”

Van Huffelen vermeldt op het gebied van cruciale digitale diensten te willen bijdragen aan de ontwikkeling van Europese alternatieven zoals Gaia-X. Overstapdrempels bij clouddiensten (lock-in) dienen te worden aangepakt alsmede “de afhankelijkheid van niet-Europese producten en diensten.”

Gaia-X is een Europees initiatief om een federatieve data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen om waardevermeerdering mogelijk te maken binnen zogenoemde data spaces. Europese waarden als datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie staan daarbij voorop. Dat betekent dat organisaties, op basis van gedeelde standaarden en regels, zelf bepalen welke data zij ontsluiten, op welke manier en voor wie. Zo wordt digitale kennisontwikkeling op basis van data mogelijk. In bijvoorbeeld het gezondheidsdomein kan dit leiden tot betere preventie en zorgverlening, waarbij de privacy van de patiënt centraal staat. De data-infrastructuur wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van open-source software componenten die interoperabiliteit en portabiliteit tussen cloudplatforms mogelijk maken.

Lees hier de kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering.

Share on

Meer nieuws

21 september 2022

Gaia-X nodigt haar leden en tech community graag uit voor de volgende Tech Deep Dive sessie op donderdag 29 september 2022, van 12:15 – 13:00 CET. Het evenement zal (…)

15 mei 2024

Following the resounding success of the debut event in Bilbao, Spain, Gaia-X is teaming up with Gaia-X Hub Luxembourg to bring an unmatched experience for the Gaia-X Tech-X Conference (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie