30 maart 2022

Gaia-X onderdeel digitaliseringbeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 8 maart j.l. stuurde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de Tweede Kamer een brief met de hoofdlijnen van de digitaliseringstrategie voor Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft dat bij digitale ontwikkeling de publieke waarden en het perspectief van gebruikers centraal dienen te staan. Vanuit de digitaliseringsstrategie wordt aangestuurd op digitale autonomie in Nederland en de EU “om de eigen publieke belangen te behartigen en ongewenste afhankelijkheden te voorkomen. De inzet is de open strategische autonomie te versterken in samenwerking met EU-partners en gelijkgestemde landen.”

Van Huffelen vermeldt op het gebied van cruciale digitale diensten te willen bijdragen aan de ontwikkeling van Europese alternatieven zoals Gaia-X. Overstapdrempels bij clouddiensten (lock-in) dienen te worden aangepakt alsmede “de afhankelijkheid van niet-Europese producten en diensten.”

Gaia-X is een Europees initiatief om een federatieve data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen om waardevermeerdering mogelijk te maken binnen zogenoemde data spaces. Europese waarden als datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie staan daarbij voorop. Dat betekent dat organisaties, op basis van gedeelde standaarden en regels, zelf bepalen welke data zij ontsluiten, op welke manier en voor wie. Zo wordt digitale kennisontwikkeling op basis van data mogelijk. In bijvoorbeeld het gezondheidsdomein kan dit leiden tot betere preventie en zorgverlening, waarbij de privacy van de patiënt centraal staat. De data-infrastructuur wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van open-source software componenten die interoperabiliteit en portabiliteit tussen cloudplatforms mogelijk maken.

Lees hier de kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering.

Share on

Meer nieuws

10 december 2021

Beste lezer, Wat vliegt de tijd! Alweer de laatste nieuwsbrief dit jaar van de Nederlandse Gaia-X hub. Er is veel gebeurd sinds we een paar maanden ook in Nederland (…)

25 oktober 2021

Op maandag 29 november vindt het Community Event van Gaia-X Hub Nederland plaats. Dit event is online bij te wonen. Van 14.00 – 16.00 uur wordt u volledig bijgepraat over recente ontwikkelingen, lopende usecases (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie