1 maart 2022

Overheidsonderzoek bevestigt onveiligheid Microsoft office, Teams en SharePoint voor de verwerking van persoonsgegevens

Omdat het belang en het doel van Gaia-x niet altijd even urgent lijkt wijzen we graag op een bijna voor iedereen relevante conclusies uit een onderzoek van het ministerie van J&V. Het betreft een “Data Transfer Impact Assessment” naar het gebruik van Sharepoint, MS Teams of Onedrive in relatie tot verschillende soorten informatie. De conclusie is dat voor bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld de gezondheid van een persoon) deze services niet voldoen aan de eisen van de GDPR en dat de veiligheid onvoldoende is gewaarborgd. Een bevestiging van de constatering dat zelfs voor de simpelste bedrijfsprocessen de huidige cloudinfrastructuur niet meer volstaat.  Als gebruiker van clouddiensten wil je natuurlijk vooraf weten wat voor toepassing of dienst je van welke leverancier kan gebruiken. Eén van de centrale doelstellingen van het Gaia-X project, het organiseren van transparantie van eigenschappen van diensten en de duidelijke labeling daarvan, gaat dit oplossen.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Lees de complete memo hier.

Share on

Meer nieuws

30 maart 2022

Op 8 maart j.l. stuurde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de Tweede Kamer een brief met de hoofdlijnen van de digitaliseringstrategie voor Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie