27 september 2022

Open Call i4Trust: de ontwikkeling van federatieve data spaces in versnelling

Vanuit Gaia-X partners FIWARE en iShare is een call geopend voor de financiering van initiatieven om een federatieve en interoperabele data space te realiseren. Het indienen van een voorstel is laagdrempelig en het team van i4Trust staat klaar om mee te denken en te helpen. De kerndoelstelling van het i4Trust-programma is het versnellen van de ontwikkeling van federatieve en interoperabele data spaces in heel Europa met bestaande componenten van FIWARE en het Trust framework en componenten van iSHARE. Een voorstel indienen kan via de website van i4Trust. Let op: de deadline voor het indienen van een voorstel is maandag 3 oktober vóór 16.00 uur! Een conceptueel voorstel of idee is in deze fase voldoende om voor financiering in aanmerking te komen.

iShare en Gaia-X zijn recentelijk een samenwerking aangegaan om het Trust Framework van beide partijen op elkaar af te stemmen. Het doel hiervan is betrouwbare en veilige convergentie en ontwikkeling van data spaces te versnellen en een geharmoniseerde interface te realiseren. Hiermee kan vervolgens aansluiting worden gezocht bij het technologiekader van de International Data Spaces Business Alliance. Vertrouwen volgt immers niet alleen uit technologische keuzes, maar ook jurdische afspraken rondom het uitwisselen van data.

Ook i4Trust-projecten zullen erop gericht zijn om aan te sluiten bij de vooruitgang die is geboekt in het kader van de Data Spaces Business Alliance en Gaia-X-activiteiten, waarmee wordt gestreefd naar convergentie van normen in Data Spaces.

Meer informatie over de open call van i4Trust of direct een voorstel indienen?

Ga naar de website

Share on

Meer nieuws

21 oktober 2021

Hoe betrouwbaar zijn clouddiensten eigenlijk? Wat betekent veiligheid voor aanbieder en afnemers? De Online Trustcoalitie (OTC) organiseert twee webinars rondom het thema betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten. Wil je (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie