7 juni 2022

Terugblik: Gaia-X tijdens iBestuur 17 mei

Op 17 mei organiseerde iBestuur, in samenwerking met DINL en DDA, een congres over de toekomst van onze digitale infrastructuur. De opbouw van een data-economie is onlosmakelijk verbonden met de verdere ontwikkeling van onze digitale infrastructuur. Het belang van Europese digitale soevereiniteit werd breed uitgedragen tijdens het congres, waar Gaia-X werd genoemd als een belangrijk initiatief daarin. Vanuit de Nederlandse Gaia-X hub leverde hub manager Peter Verkoulen een bijdrage aan de gesprekstafel ‘data-economie en innovatie’ met o.a. André Regtop, algemeen directeur bij ICTU.

Centraal tijdens deze gesprekstafel stond de data-economie als een onmisbaar onderdeel van innovaties in producten en diensten. Welke toegevoegde waarde biedt de data-economie ons in die context? Niet alleen economische waarde, maar ook maatschappelijke waarde. Data kan bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg worden benut om meer in te zetten op preventie, maar ook om een behandeling toe te spitsen op het individu. Dan moeten we wel data bij elkaar brengen. Gaia-X biedt een gezamenlijke basis van waaruit data op veilige, transparante en soevereine wijze ontsloten kan worden door de ontwikkeling van specificaties, compliancy labels en open-source software componenten. Hiermee worden interoperabiliteit, portabiliteit en vertrouwen gerealiseerd om zo tot een Europese federatieve data- en cloudinfrastructuur te komen.

Tijdens de gesprekstafel ‘Digitale soevereiniteit: denk Europees’, met o.a. Kees Verhoeven, adviseur Digitale Transformatie bij Dutch Data Center Association (DDA,) Claire Stolwijk, onderzoeker en consultant bij TNO en Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law aan Tilburg University, was er consensus onder de panelleden weg te blijven bij tech-nationalisme en juist de bestaande initiatieven zoals Gaia-X te benutten om Europese digitale soevereiniteit te realiseren. Lokke Moerel kaartte dat eerder op de dag al aan tijdens haar key note. Zij benadrukte het belang voor Europa en Nederland om eigen data spaces en een eigen cloud-infrastructuur op te tuigen. Niet tech-protectionisme moet de drijfveer zijn; de oplossing ligt in open data, open infrastructuur en open source software, de aloude gedachte achter het open en gedecentraliseerde internet 1.0.

Meer weten over digitale soevereiniteit?

Op 20 juni a.s. organiseert ECP een deelnemersspecial over Digitale Soevereiniteit met o.a. Claire Stolwijk. Dr. Stolwijk presenteert de nieuwste inzichten van TNO op het gebied van digitale soevereiniteit, waarna sprekers vanuit verschillende domeinen het thema samen met het publiek verder zullen uitdiepen. Hoe realiseren we zowel op nationaal als Europees niveau krachtenbundeling om ervoor te zorgen dat de juiste kennis- en innovatievragen worden gesteld? Hoe zorgen we ervoor dat er open standaarden worden ontwikkeld waarmee opschaling mogelijk wordt? Welke beleidsinstrumenten kunnen effectief ingezet worden om de digitale afhankelijkheid te beperken en de kansen van een digitaal soeverein Europa te verzilveren?

Meer informatie en aanmelden kan via de website van ECP.

Share on

Meer nieuws

22 november 2023

Wij nodigen u van harte uit voor het komende Leden Webinar op donderdag 30 november 2023, van 9:00 tot 9:45 CET. Tijdens deze sessie maakt u kennis met onze (…)

19 september 2022

Op maandag 26 en dinsdag 27 september vindt online de vijfde Gaia-X Hackathon plaats vanuit de Europese Gaia-X organisatie, de AISBL. De Gaia-X Hackathon is een tweedaags evenement waarbij (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie