19 september 2022

Terugblik: GXFS Connect 2022 – conferentie bracht Gaia-X tot leven

Op 7 en 8 september 2022 waren ongeveer 500 mensen ter plaatse en of namen deel aan de livestream toen de hoofdrolspelers achter Gaia-X zich in Berlijn verzamelden voor GXFS Connect 2022. Welke innovaties en referentie-implementaties mogelijk zijn met Gaia-X en hoe innovaties en soevereiniteit worden bevorderd, werden besproken door meer dan 40 sprekers op het podium in de hallen van STATION Berlin.

“Gaia-X is een centrale bouwsteen om verschillende dataruimtes naar elkaar toe te laten groeien door standaardisatie en specificatie”, zegt Ernst Stöckl-Pukall, afdelingshoofd Digitalisering en Industrie 4.0 bij het Duitse federale ministerie van Economie en Klimaatactie (BMWK), in het openingspanel. “Het creëren van de nodige bestuursstructuren is nu kostbaar, maar we moeten deze culturele verandering nu stimuleren.”

Vooruitgang zichtbaar maken in Gaia-X

Gaia-X is de centrale bouwsteen voor digitale soevereiniteit. Een voorbeeld hiervan is Catena-X, waarin autofabrikanten en leveranciers, evenals dealers, de handen ineen hebben geslagen om een gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen toeleveringsketens mogelijk te maken. Het gemeenschappelijke doel: Het bereiken van meer duurzaamheid en veerkracht in de auto-industrie. Uiteindelijk profiteert Industrie 4.0 als geheel van Gaia-X. Het creëren van de noodzakelijke bestuursstructuren met Gaia-X is nu kostbaar, vereist een verandering in denken en een sterk geloof in een culturele verandering – dit was de teneur van het eerste panel.

Klaus Ottradovetz van Atos richtte zich op het midden- en kleinbedrijf (MKB): “Het is voor kmo’s moeilijker om deel te nemen aan complexe governanceprocessen. Toch mogen ze niet gediscrimineerd worden, maar moeten ze ook een bijdrage kunnen leveren.” Gaia-X moet blijven evolueren, vooral door de verbinding met beveiligde infrastructuren.

“De diversiteit van Europa wordt weerspiegeld in gedecentraliseerde structuren”, zegt Harald A. Summa, CEO van eco – Association of the Internet Industry. Hij is ervan overtuigd dat Gaia-X een recept voor succes zal zijn. “Wat we vandaag doen, zal ons met trots vervullen en ons over een paar jaar belonen met succes. Delen in digitale soevereiniteit en digitale waardecreatie zou een zorg voor ons allemaal moeten zijn.”

Waarom een Europese aanpak belangrijk is, werd ook uitgelegd door eco-voorzitter Oliver Süme in het panel over juridische aspecten in het Gaia-X-ecosysteem. “De digitale eengemaakte markt heeft uniforme regelgeving nodig en de AVG is daar een goed voorbeeld van. Toepassingsscenario’s in verschillende sectoren hebben echter verschillende nalevingsvereisten, waarmee rekening moet worden gehouden. “Wanneer technologie en recht samenwerken, kunnen we Europese normen, richtlijnen en richtlijnen vinden voor de belangrijkste juridische kwesties.”

Susanne Dehmel, lid van de Raad van Bestuur Legal &Security bij Bitkom e.V., was het met Süme eens: “Er is geen alternatief voor een wettelijk kader voor de Europese markt. Gaia-X draagt bij aan een vereenvoudigde afstemming van complexe wettelijke kaders en complexe digitale bedrijfsmodellen, waardoor bedrijven en gebruikers worden bevrijd van risico’s. Felix Beckmann van Airbus was het daar ook mee eens en riep op tot een gemeenschappelijke syntaxis en architectuur om compliance en beleid te definiëren. “Met Gaia-X moeten we ervoor zorgen dat we allemaal op dezelfde pagina zitten.”

Gaia-X promoot duurzamere IT

Digitalisering maakt ook deel uit van de oplossing voor de huidige crisis op de energiemarkten, merkten de experts in het volgende panel op. Het doel van Gaia-X is ook om de klimaatdoelstellingen sneller te halen. “Gaia-X biedt gebruikers en aanbieders van digitale toepassingen de unieke kans om digitale infrastructuren te verduurzamen, hand in hand”, zegt Alexander Rabe, Managing Director van de eco Association. Hij riep politici op om samenwerking te zoeken met bedrijven om infrastructuren te creëren die bijvoorbeeld een beter gebruik van restwarmte van datacenters mogelijk maken om kantoren en woonruimtes te verwarmen.

Voor dr. Sabine Wilfling van Scheer GmbH is het cruciaal dat de evaluatie van gegevens met Gaia-X duurzaamheid transparanter en meetbaarder maakt. Deze kans moet nu worden aangegrepen.

Christoph Streit, Managing Director van ScaleUp Technologies: “Duurzaamheid gaat niet alleen over energiebesparing. Ook middelen spelen een grote rol. Gebruikers moeten hun verbruik kunnen begrijpen. Alleen dan kunnen ze de juiste beslissingen nemen en duurzaamheid bevorderen.”

Peter Ittenbach van het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie (BMWK) onderstreepte: “Als we duurzaamheid met Gaia-X willen bevorderen, moeten we iedereen erbij betrekken, niet alleen de industrie en de academische wereld; we hebben de volle breedte van de samenleving nodig, ook kmo’s.”

Ook Ulrike Hinrichs, co-voorzitter van de Adviesraad Jonge Digitale Economie van BMWK, wil de randvoorwaarden hiervoor verbeteren: “De transformatieprocessen die mogelijk zijn in energie en duurzaamheid moeten gefinancierd worden. We hebben meer kracht en potentieel nodig. Duitsland is zeer voorzichtig. We moeten het over cijfers hebben.”

Innovatiepotentieel voor de Europese industrie

Waarom hebben we Gaia-X überhaupt nodig? Om deze vraag te beantwoorden, stelde Roland Fadrany, Chief Operating Officer van Gaia-X AISBL, gevestigd in Brussel, voor om meer steun te geven aan vlaggenschipprojecten. “Het gaat om business cases en niet om technologietheoretische vragen. De projecten zullen stukje bij beetje komen.”

“Kmo’s zijn ook erg goed in hightech”, benadrukte Luise Kranich, afdelingshoofd bij het Duitse federale ministerie van Binnenlandse Zaken, en riep op tot stimuleringsmodellen om gegevens te delen. Naarmate de industrie regionale silo’s afbreekt en meer samenwerkt met diverse actoren, moet ze meedenken met de publieke sector.

Data is grondstof op basis waarvan Gaia-X het innovatiepotentieel zal verhogen, waren de discussianten het erover eens. “Data ontvouwt zijn waarde alleen door contextualisatie. Gaia-X maakt dit mogelijk door middel van passende standaarden, zodat innovatiepotentieel ontstaat,” voegde Peter Kraemer, hoofd van de Gaia-X Hub Duitsland, toe. De coördinatie van gebruikersecosystemen en wetenschappelijke ondersteuning voor Gaia-X zijn belangrijke taken.

Gaia-X is wat we ervan maken

In een volgende pitchsessie aan het einde van de eventdag communiceerden verschillende initiatieven wat Gaia-X concreet zou willen bereiken. Jutta J. Meier van Identity Valley presenteerde de Digital Responsibility Goals, die gaan over ethische kwesties van digitalisering. “We eisen en bevorderen digitale verantwoordelijkheid voor een op waarde gebaseerde toekomst van de digitale wereld”. Markus Weber en Kai Meinke presenteerden het Gaia-X onderzoeks- en vlaggenschipproject EuProGigant (European Production GigNet), dat laat zien hoe sterk verbonden productie kan worden uitgerust met zelforganiserende en stabiliserende eigenschappen.

“Wij pleiten voor een data-economie gebaseerd op vertrouwen, privacy en persoonlijke identiteit”, zeggen Manuela Urban en Eduard Itrich van de OSB Alliance. Ze spraken over de Sovereign Cloud Stack, gefinancierd door het Duitse federale ministerie van Economische Zaken, als een open technologie voor een federatieve, soevereine cloudinfrastructuur.

De eerste dag van de conferentie werd gevolgd door een netwerkavond waar conferentiegasten, versterkt met fingerfood en drankjes, met elkaar van gedachten konden wisselen. In deze context begon de Gaia-X Roadshow powered by eco met een discussiepanel. Harald A. Summa, Stephan Ilaender (Plusserver), moderator Claudia van Veen, Roland Fadrany (AISBL), Bernhard Fohringer (Atos) en Emma Wehrwein (eco) spraken over digitale autonomie met Gaia-X, collaboratieve dataruimtes en de uitdagingen die gepaard gaan met het creëren ervan.

Dag 2 met spraakmakende gasten en technische deep dives

Hooggeplaatste bezoekers van het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie (BMWK) verwelkomden de deelnemers op de tweede dag. Parlementair staatssecretaris Dr. Franziska Brantner zei in haar keynote speech in de ochtend: “Het gebrek aan digitalisering is pijnlijk, zoals we nu ook merken in de crisis op de energiemarkt. Met Gaia-X willen we samen de digitale toekomst van Europa vormgeven. Zelfs in tijden van crisis moeten we nadenken over de toekomst; bedrijven moeten hun gegevens op een zelfbepaalde manier kunnen gebruiken en delen. Duitsland moet in het algemeen digitaal beter worden.

In de daaropvolgende keynote speech benadrukte Iris Plöger, lid van de raad van bestuur van BDI, het belang van digitale soevereiniteit voor de Duitse industrie. “De proof of concept is gedaan,” zei ze, en riep op om Gaia-X nu op schaal te brengen. Om ervoor te zorgen dat Duitsland een bedrijfslocatie met toekomst blijft, moeten technologie zoals cloud, kunstmatige intelligentie, blockchain en quantum computing vandaag worden gepromoot.

“Dataruimtes zijn onaangeboorde gegevensschatten”, benadrukte Stephan Ilaender, Chief Technology Officer van PlusServer, in het volgende panel dat enkele van de belangrijkste spelers achter Gaia-X verzamelde. “Dit is het moment om Gaia-X uit de theorie in de praktijk te brengen”, zegt Andreas Weiss, hoofd digitale bedrijfsmodellen bij de eco Association. “We hebben een federale aanpak in Europa nodig om soevereiniteit en innovatie te bevorderen. Gaia-X doet dat, ook al is het voor velen een beetje abstract, omdat het de basis legt voor nieuwe digitale bedrijfsmodellen en veerkrachtigere IT-infrastructuren.”

De GXFS toolbox helpt bij het ontwikkelen van applicaties en services

Rebekka Weiß, Head of Trust and Security (Bitkom), wil technisch en juridisch inzicht samenbrengen in de Gaia-X werkgroepen. “We ontwikkelen een gemeenschappelijk begrip van dataruimtes en gegevensuitwisseling. Een belangrijke taak hierbij is de ontwikkeling van digitale identiteiten voor toekomstige toepassingen. “Identiteiten zijn centrale bouwstenen in Gaia-X.” Technische deep dives volgden in de middag van de tweede dag. Experts presenteerden bijvoorbeeld de GXFS-toolbox, de kickstarter voor Gaia-X-ecosystemen. Dit omvat open-source software die bedoeld is om elke federatie in staat te stellen te werken en zo aan de slag te gaan in de Gaia-X wereld.

Dr. Christian Weiss, de GXFS Portal &Integration expert, toonde een eenvoudige oplossing voor het veranderen van het eigen portfolio binnen een federatie in een duidelijke interface. Berthold Maier en Steffen Schulze, GXFS Identity &Trust experts, en Sebastian Steinbuß, GXFS Sovereign Data Exchange expert, gaven diepgaande inzichten in de beveiligingsmechanismen, zoals de validatie van zelfbeschrijvingen met Self Sovereign Identity (SSI). Thomas Niessen, de GXFS “Rule Conformity expert”, onderstreepte: “Federaties werken met elkaar samen en kunnen er zeker van zijn dat aan alle basisvereisten wordt voldaan. Toch kunnen alle federaties specifieke nalevingsvereisten toevoegen. Dat vind je in de gereedschapskist.”

De GXFS creëren vertrouwen in data-ecosystemen

Na de middagpauze presenteerde Prof. Jens Böcker, Wetenschappelijk Adviseur van Böcker Ziemen Consulting, de GXFS studie “Strategies for building Gaia-X ecosystems with the help of the

Gaia-X Federation Services – In dialoog met de Gaia-X Support Projects”. De studie brengt de staat van planning van de financieringsprojecten in kaart en bespreekt implementatiestrategieën. “De GXFS creëren de basis en het noodzakelijke vertrouwen in data-ecosystemen met als doel platforms en dataruimtes tot een succes te maken”, aldus Prof. Böcker. Nauwe samenwerking tussen technologische en zakelijke functies is hiervoor belangrijk. Voorbeelden hiervan werden vervolgens geleverd door de financieringsprojecten, die werden verenigd door de visie om Gaia-X te gebruiken als een enabler om zakelijke en maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Voorbeelden uit de automobiel- en gezondheidszorgsector werden gepresenteerd door Dr. Jan Henrik Schönke (LMIS AG, financieringsproject: Autoreparatie 4.0), Dr Shalini Sahoo (Bechtle, financieringsproject: Mogelijk), Gino Barnard (Univention, financieringsproject: Mogelijk) en Harald Wagener (Berlijn Charité, financieringsproject: Health-X/dataLOFT).

Thomas Niessen, Sebastian Steinbuß en dr. Anja Strunk spraken vervolgens over een kernelement van de Gaia-X ecosystemen, de zogenaamde zelfbeschrijvingen voor bedrijven en diensten. Ze legden uit hoe je lid kunt worden van Gaia-X-federaties met behulp van deze digitale visitekaartjes en hoe je ze kunt beheren in catalogusservices. Vertegenwoordigers van de domeinen van de Gaia-X Hub Duitsland spraken over de toekomstige vereisten voor Gaia-X en de GXFS tijdens het laatste panel van de GXFS Connect 2022.

Prof. Frank Köster (DLR), Prof. Steffen Warmbold (Association of Consulting Engineers), Matthias Brucke (embeteco) en Tina Siegfried (Dataport) analyseerden en evalueerden use cases om de vereisten voor Gaia-X te consolideren. Hier lag de focus vooral op het gebruikersperspectief en de ervaringen uit de momenteel elf werkdomeinen van de Gaia-X Hub Germany. Na twee dagen vol ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en netwerken verlieten de deelnemers GXFS Connect 2022 op STATION Berlin. Ze namen allemaal een dieper begrip weg van de verschillende projecten en hoe dicht ze allemaal bij het realiseren van het potentieel en de belofte van Gaia-X zijn gekomen.

Video’s van de sessies en de presentaties zijn via deze link terug te vinden.

Share on

Meer nieuws

7 juni 2022

Vorige week vond de Hannover Messe plaats. Ruim 75.000 mensen bezochten de beurs. De Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck, benadrukte het belang van de verschillende technologieën die (…)

2 maart 2022

Gaia-X hub Luxemburg Conference: EU’s Most Important Aspiration In A Generation – Challenges & Aspirations  Op donderdag 31 maart van 16.00-18.30 uur vindt online de Gaia-X Conference van de (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie