15 juli 2022

Uitgelicht: Use-case Gaia-X Future Mobility Marketplace

Eén van de implementaties van de Gaia-X Federated Services (GXFS), is gebaseerd op het zogenaamde Ocean Protocol. Dit protocol stelt data-aanbieders en -kopers in staat om data te delen, te vinden en te consumeren op een veilige, privacy-beschermende manier. Hierbij wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, van publieke of afgeschermde data en algoritmes, om deze data te kunnen gebruiken. Bijzonder hierbij is dat de data niet gekopieerd hoeven te worden, zodat de data-eigenaren controle over over hun data behouden. De toegang tot de dataset wordt verkregen door een zogenaamd datatoken, waarbij ook blockchaintechnologie een belangrijke rol speelt. 

Op basis van verkennende gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) wordt samen met de Dutch Blockchain Coalition een initiële kleinschalige proef opgestart met een “Future Mobility Data Marketplace”. De omgeving zal begin september publiek beschikbaar zijn. Hierbij worden bovenstaande concepten beproefd op basis van een aantal voorbeeld-datasets van RWS en een algoritme van een derde partij. Eén van de aandachtsgebieden vanuit RWS om in dit project te verkennen, is bijvoorbeeld dat vrij toegankelijke gedeelde (open) data nog veel gekopieerd worden en vervolgens toegepast in een andere, commerciële setting. Ook is er veel afgeschermde, vertrouwelijke data die interessant zou kunnen zijn voor algoritmes, maar nu moeilijk deelbaar is. 

Hoe kunnen dataproviders, zoals RWS, meer grip op hun data krijgen door toegang te geven tot data zonder dat deze gekopieerd hoeven te worden? Hoe komt vraag en aanbod bij elkaar? In een demo-omgeving, gebaseerd op het Ocean Protocol en geïmplementeerd door de Duitse organisatie DeltaDao, wordt dit de komende zomermaanden verder uitgewerkt. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Harmen van der Kooij via harmen.vanderkooij@dutchblockchaincoalition.org

Over ’toolbox’ Gaia-X Federation Services (GXFS)
Om een federatieve data- en cloudinfrastructuur mogelijk te maken, moeten verschillende systemen met elkaar verbonden worden zodat ze data kunnen uitwisselen: interoperabiliteit. Daartoe ontwikkelt Gaia-X Federation Services (GXFS), samen met de markt, open-source softwarecomponenten gericht op identiteit en vertrouwen, compliance services voor soevereine data-uitwisseling én een federatieve catalogus waarin zelfbeschrijvingen van de deelnemende organisaties en hun diensten zijn opgenomen. Deze open-source softwarecomponenten zijn vrij beschikbaar voor iedereen en kunnen direct worden ingezet of als inspiratie dienen voor eigen ontwikkelingen.

Share on

Meer nieuws

24 november 2021

Op maandag 29 november 2021 vindt de Community Meeting van Gaia-X Hub Nederland plaats. Dit event is online bij te wonen. Van 14.00 – 16.00 uur wordt u volledig (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie