3 maart 2022

Voorwoord Peter Verkoulen nieuwsbrief #7

Beste lezer,

Het kan hard gaan! We verheugden ons op meer ruimte en mogelijkheden toen eindelijk de corona-maatregelen in hoog tempo werden afgeschaald. En op datzelfde moment vloog de wereld in brand, bijna in onze achtertuin. We kunnen niet anders dan hopen en bidden dat de vrede snel terug zal keren. Intussen bouwen we verder aan Gaia-X. Juist nu is (digitale) soevereiniteit actueler dan ooit en daar geven we met Gaia-X invulling aan.

Op 7 maart vertellen we over Gaia-X Federation Services (zie www.gxfs.eu). GXFS wordt in Duitsland ontwikkeld maar is voor iedereen beschikbaar – ook Nederlandse partijen kunnen hun voordeel doen hiermee. Schrijf je dus snel in voor dit webinar als je meer wilt weten! 

Met GXFS kunnen serviceproviders Gaia-X compliant diensten bouwen. Zolang die er nog niet zijn, is het van belang kritisch te blijven kijken naar de aspecten van de diverse soorten clouddiensten en de manier waarop wij er als Nederlandse organisaties en bedrijven mee omgaan. In dat kader doet de SLM organisatie binnen het ministerie van Veiligheid & Justitie goed werk: zij publiceerden eind februari het Memo-DPIA-Microsoft-Teams-OneDrive-en-SharePoint-online.pdf (slmmicrosoftrijk.nl). Dit memo geeft aan welke gegevens verwerkt kunnen worden met bekende Microsoft producten als Sharepoint en wanneer je voorzichtig moet zijn omdat er een hoog risico optreedt. Dit soort aspecten komen ook terug in de labeling-aanpak van Gaia-X. Het geeft belang en relevantie voor Gaia-X nog maar eens aan.

Zo werken we vanuit allerlei dimensies aan een veilige, federatieve manier van data ontsluiten, om zo maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen. Deze nieuwsbrief geeft weer wat aanknopingspunten – naast het webinar op 7 maart staan er bijvoorbeeld maar liefst twee hackathons op stapel. Eentje vanuit de internationale Gaia-X organisatie (AISBL) en eentje georganiseerd door Digicampus samen met de Nederlandse Gaia-X hub en de Dutch Blockchain Coalition. We zoeken voor die laatste hackathon trouwens ook nog experts, zogenaamde jedi’s, die de deelnemende teams willen helpen om optimale resultaten neer te zetten. Lees dus snel verder en doe mee!

Peter Verkoulen

Manager Gaia-X hub NL

Share on

Meer nieuws

28 oktober 2021

Beste Gaia-X belangstellende,  Als je leuke dingen doet, vliegt de tijd. Voor mijn gevoel schreef ik eergisteren het voorwoord voor onze vorige nieuwsbrief en nu leest u de volgende alweer. De ontwikkelingen rondom Gaia-X gaan (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie