10 maart 2022

Gaia-X Europa accelereert de adoptiefase – OSS project en SW Lab

Het jaar 2022 staat voor Gaia-X in het teken van de adoptiefase. De verschillende interne werkgroepen zijn in lijn gebracht met specifieke software ontwikkelingsplannen voor de deliverables van Gaia-X, waarmee een federatieve data-infrastructuur gerealiseerd kan worden. Daarmee is nu het interne Gaia-X software Lab succesvol opgericht.

Het Gaia-X Lab richt zich op het specificeren van behoeften, het valideren van de vereisten en het implementeren van de technische componenten van het Gaia-X Software Framework. Francesco Bonfiglio, CEO van Gaia-X, over het Gaia-X Lab: “The Gaia-X Lab is a necessary piece of the jigsaw that we missed, given Gaia-X is not only an association of representatives from the market, but also and most importantly, a challenging project to develop an unprecedented software layer of trust and interoperability”.

Het Gaia-X Lab zorgt voor een continue feedback loop waarin prototypes worden ontwikkeld en gevalideerd. Daarmee kickstarten we open-source software projecten en realiseren we software componenten die voldoen aan de Gaia-X vereisten en als bouwstenen kunnen worden gebruikt.

Binnen het Lab werkt een agile team van specialisten samen aan oplossingen gebaseerd op gedecentraliseerde systemen, gedistribueerde consensus en andere technische paradigma’s die ten grondslag liggen aan de innovatieve Gaia-X architectuur. CTO van Gaia-X, Pierre Gronlier, staat aan het roer van het lab om de vereisten, zoals gedefinieerd door de Policy & Rules Committee, de Data Space Business Committee en de Technical Committee, te toetsen aan technische haalbaarheid. Pierre Gronlier: “the Lab will help us accelerate our work to release working software in an innovative, practicable and viable way – this is the only way to move forward from this point on”.

Partnerorganisaties actief op het gebied van deze technologieën hebben op transparante wijze bijgedragen aan het opzetten van het team met hun kennis en vaardigheden. Het uiteindelijke doel is binnen een model van open-source communities samen met alle partnerorganisaties open-source projecten te ontwikkelen. Via onze nieuwsbrief, website en LinkedIN houden we u op de hoogte van de ontwikkeling en oplevering van de componenten

Share on

Meer nieuws

17 augustus 2022

Op dinsdag 6 september vindt online van 10.00 tot 15.30 uur vanuit Gaia-X AISBL het Agricultuur Data Space Event plaats. In de agrovoedingssector is een enorme digitaliseringsinspanning aan de (…)

28 oktober 2021

Op donderdag 11 november 2021 vindt het ECP Jaarfestival 2021 hybride plaats: zowel op locatie Fokker Terminal in Den Haag als online. Het wordt een interactief programma van debatten, sessies, (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie