10 december 2021

Kick-off science & innovation track Gaia-X hub NL

Op 27 januari organiseerde Gaia-X hub Nederland specifiek voor wetenschappelijke onderzoeksgroepen of organisaties die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke ontwikkelingen op het Gaia-X vlak, een kennismakings- en verdiepingssessie. Dit eerste webinar was de kick-off van de track science & innovation binnen de Nederlandse hub.

Zowel bij de Nederlandse technische universiteiten als bij een aantal algemene universiteiten zijn onderzoeksgroepen actief die zich bezig houden met onderwerpen die aanhaken op de uitgangspunten van Gaia-X. Deze onderwerpen zijn relevant voor de verdere ontwikkeling van cloudinfrastructureren zoals data services, dataspaces en andere federatieve data-gerelateerde infrastructuren. 

Deze sessie heeft online plaatsgevonden, op 27 januari 2022 van 13.00u tot 14.30u.

Het programma
Het programma van het webinar op 27 januari bestaat uit drie verschillende onderdelen. Na een korte introductie door Peter Verkoulen, programmamanager van de Nederlandse Gaia-X hub, over de link tussen Gaia-X en de wetenschap, worden twee mooie bijdragen geleverd aan het programma: een CompSysNL Manifest Update en de organisatie SURF aan het woord. Hieronder het programma onder voorbehoud:

12.50 uur – 13.00 uur: Digitale inloop
13.00 uur – 13.15 uur: Welkomstwoord door moderator en tevens programmamanager Gaia-X hub Nederland, Peter Verkoulen
13.15 uur – 13.45 uur: CompSysNL Manifest update door Fernando Kuipers (TU Delft) en Alexandru Iosup (VU Amsterdam)
13.45 uur – 14.05 uur: SURF update door Michiel Schok en Erik Kentie
14.05 uur – 14.25 uur: Discussie / Q&A
14.25 uur – 14.30 uur: Dankwoord

CompSysNL Manifest Update
Zowel in de samenleving als in de politieke arena luidt de vraag naar digitale soevereiniteit steeds luider. Dit kan niet worden gerealiseerd zonder het opbouwen en uitbouwen van een relevante onderzoeks- en onderwijsgemeenschap en -aanpak binnen Nederland. In 2021 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen gewerkt aan een manifest over de toekomst van computersystemen en netwerkonderzoek in Nederland (CompSysNL). Dit leidde in oktober 2021 tot de publicatie van “Future Computer Systems and Networking Research in the Netherlands: A Manifesto”. Het manifest laat zien hoe computersystemen een motor zijn naar een verantwoorde en duurzame toekomst voor de samenleving. Toekomstbestendige digitalisering vereist ICT-onderzoek en -ontwikkeling. In dit deel van het webinar wordt het manifest ingeleid door Alexandru Iosup (VU Amsterdam) en Fernando Kuipers (TU Delft).

Het manifest kunt u hier bekijken en de managementsamenvatting kunt u hier lezen.

SURF update
In het laatste deel van het webinar geven Michiel Schok en Erik Kentie van SURF u een inleiding over de plannen en activiteiten van SURF in het kader van Gaia-X. Concreet wordt aandacht besteed aan de huidige status van het gebruik van gefedereerde identiteiten binnen onderzoek en onderwijs. Welke lessen kunnen we trekken uit het bouwen van zo’n federatie om AI binnen Gaia-X tot een succes te maken?

Wilt u de kick-off terugkijken? Dat kan hieronder.

Over de sprekers
Prof.dr.ir. Fernando Kuipers is hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, waar hij het Lab on Internet Science leidt. Zijn onderzoek draait om het begrijpen en verbeteren van de prestaties en betrouwbaarheid van internet- en communicatie-infrastructuren. Verder is Fernando wetenschappelijk directeur en medeoprichter van het Do IoT fieldlab, bestuurslid van het TU Delft Safety & Security Institute en lid van het bestuur van SIGCOMM. Neem contact met hem op via F.A.Kuipers@tudelft.nl

Prof.dr.ir. Alexandru Iosup is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep Massivizing Computer Systems aan de VU en van de SPEC-RG Cloud groep. Zijn werk in gedistribueerde systemen en ecosystemen heeft prestigieuze erkenning gekregen, waaronder het lidmaatschap van de ‘(Young) Royal Academy of Arts and Sciences of the Netherlands’ en de Nederlandse award ‘ICT Researcher of the Year 2016 award’. Hij werd geridderd in 2020. Neem contact met hem op via A.Iosup@vu.nl

Michiel Schok is teamleider van het Trust and Identity Innovation and Development team van SURF, het samenwerkingsverband van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland. In zijn team vinden verschillende activiteiten in de levenscyclus op het brede onderwerp Identificatie plaats (exploratie, proofs of concept, pilots en serviceontwikkeling). Ook alle internationale activiteiten binnen AAI van SURF zijn in dit team ondergebracht (o.a. EOSC Future). Michiel is tevens lid van de EOSC Task Force on AAI.

Drs. Erik Kentie is Business Developer en Programmamanager IOT Edge Cloud in het Innovatieteam van SURF, het samenwerkingsverband van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Nederland. Bij SURF is Erik verantwoordelijk voor het initiëren en managen van innovatieve digitale projecten en experimenten, ook in publiek-private context. Internationaal ondersteunt hij verschillende programma’s zoals Gaia-X en Eurocc. Landelijk is hij betrokken bij de datasharing coalitie, de Nederlandse A.I. coalitie en bij het realiseren van digitale innovatiehubs in Nederland.

Moderator
Dr.ir Peter Verkoulen is programmamanager van de Nederlandse Gaia-X hub, werkzaam bij TNO. Hij heeft een Ph.D. in Information Systems Design en heeft naast zijn diverse functies in de industrie en de ontwikkeling van ecosystemen parttime gewerkt voor verschillende Nederlandse universiteiten.


Share on

Meer nieuws

2 juni 2022

Opening statements en presentaties die aanzetten tot nadenken en inspirerende discussies over use cases. Het Gaia-X Mobility Data Space event op 19 mei j.l. zat tjokvol met sprekers en (…)

10 december 2021

Op 27 januari organiseerde Gaia-X hub Nederland specifiek voor wetenschappelijke onderzoeksgroepen of organisaties die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke ontwikkelingen op het Gaia-X vlak, een kennismakings- en verdiepingssessie. Dit eerste webinar was (…)

Use cases

Een overzicht van Use cases vanuit diverse sectoren in Europa ten behoeve van diverse ontwikkeling van Gaia-X. De use cases staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Evenementen

Een overzicht van de internationale evenementen rondom de ontwikkeling van Gaia-X. De evenementen staan op de website van onze internationale Gaia-X groep.

Gaia-X hub Nederland - een introductie

Gaia-X hub Nederland - een introductie